Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Pozosta?e jednostki

O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców

O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców

 

10-725 Olsztyn ul. Kurta Obitza 1, p. 217

tel. fax: 89  524 65 57

e-mail: annandiaye@go2.pl

www.uwm.edu.pl/okjp/

 

kierownik jednostki:

dr Iwona Anna Ndiaye

10-725 Olsztyn, ul. K. Obitza 1, p. 352

tel. 89 524 65 57

e-mail: annandiaye@go2.pl

 

O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców  jest jednostk? ogólnouczelnian? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, której zadaniem jest nauczanie obcokrajowców j?zyka polskiego oraz promocja warto?ci kultury polskiej.

Nasz autorski program j?zykowy powsta? na podstawie wielu lat do?wiadcze? w nauczaniu j?zyka polskiego jako obcego. Najwa?niejszym sposobem weryfikacji programu by?y dla nas opinie naszych studentów. Systematycznie kontrolujemy post?py w nauce j?zyka od poziomu pocz?tkuj?cego po taki, który chcesz osi?gn??. Uwzgl?dniamy specyficzne potrzeby studenta. Nasze materia?y do nauki j?zyka polskiego dotycz? zarówno j?zyka ogólnego, jak i j?zyka specjalistycznego. Zapraszamy na kursy grupowe i lekcje indywidualne.

 

Kursy prowadzone przez O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców na poziomie podstawowym, ?rednio zaawansowanym i zaawansowanym przygotowuj? do egzaminów pa?stwowych.

 

 

informacj? wytworzono:

O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców

za tre?? odpowiada:

dr Iwona Anna Ndiaye

data wytworzenia:

30-11-2006 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 869 razy (w tym z UWM 14 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-31
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa